Useful links

Handelsregister

Verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov.

Besuchen
Gewerberegister

Súbor údajov o podnikateľoch.

Besuchen
Register der Pfandrechte an beweglichen Sachen

Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky.

Besuchen
Kataster - Grundbuch

Obashuje grafické určenie (katastrálna mapa), súpis a popis nehnuteľností.

Besuchen
Rechtsvorschriften

Súbor právnych informácií určený pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov.

Besuchen
Handelsblatt

Databáza Obchodného vestníka Slovenskej republiky.

Besuchen