Užitočné linky

Obchodný register Slovenskej republiky

Verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov.

Navštíviť
Živnostenský register Slovenskej republiky

Súbor údajov o podnikateľoch.

Navštíviť
Notársky centrálny register záložných práv Slovenskej republiky

Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky.

Navštíviť
Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky

Obashuje grafické určenie (katastrálna mapa), súpis a popis nehnuteľností.

Navštíviť
Úplné znenie právnych predpisov Slovenskej republiky

Súbor právnych informácií určený pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov.

Navštíviť
Obchodný vestník Slovenskej republiky

Databáza Obchodného vestníka Slovenskej republiky.

Navštíviť